User Tools

Site Tools


30-18170-ramjeawan-la-gi

Ramjeawan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18170
Tên thay thế 2000 QW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1598922
Viễn điểm quỹ đạo 3.1880812
Độ lệch tâm 0.1922577
Chu kỳ quỹ đạo 1597.1190811
Độ bất thường trung bình 234.13948
Độ nghiêng quỹ đạo 4.54268
Kinh độ của điểm nút lên 351.47280
Acgumen của cận điểm 43.42721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18170 Ramjeawan (2000 QW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18170 Ramjeawan
30-18170-ramjeawan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)