User Tools

Site Tools


30-18171-romaneskue-la-gi

Romaneskue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18171
Tên thay thế 2000 QB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649555
Viễn điểm quỹ đạo 2.8047077
Độ lệch tâm 0.1760611
Chu kỳ quỹ đạo 1345.1942096
Độ bất thường trung bình 103.53539
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16438
Kinh độ của điểm nút lên 185.07752
Acgumen của cận điểm 69.76339
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

18171 Romaneskue (2000 QB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18171 Romaneskue
30-18171-romaneskue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)