User Tools

Site Tools


30-18174-khachatryan-la-gi

Khachatryan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18174
Tên thay thế 2000 QW14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0708124
Viễn điểm quỹ đạo 2.5633906
Độ lệch tâm 0.1062919
Chu kỳ quỹ đạo 1288.2970452
Độ bất thường trung bình 12.50555
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76845
Kinh độ của điểm nút lên 340.99911
Acgumen của cận điểm 52.67272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

18174 Khachatryan (2000 QW14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18174 Khachatryan
30-18174-khachatryan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)