User Tools

Site Tools


30-18175-jenniferchoy-la-gi

Jenniferchoy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18175
Tên thay thế 2000 QB15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7448396
Viễn điểm quỹ đạo 3.0446976
Độ lệch tâm 0.0517931
Chu kỳ quỹ đạo 1798.9504923
Độ bất thường trung bình 194.89160
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97692
Kinh độ của điểm nút lên 14.44818
Acgumen của cận điểm 322.50665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18175 Jenniferchoy (2000 QB15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18175 Jenniferchoy
30-18175-jenniferchoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)