User Tools

Site Tools


30-18176-julianhong-la-gi

Julianhong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18176
Tên thay thế 2000 QG22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2622448
Viễn điểm quỹ đạo 2.9190554
Độ lệch tâm 0.1267656
Chu kỳ quỹ đạo 1523.0408797
Độ bất thường trung bình 307.90197
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55882
Kinh độ của điểm nút lên 122.33354
Acgumen của cận điểm 243.17011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18176 Julianhong (2000 QG22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18176 Julianhong
30-18176-julianhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)