User Tools

Site Tools


30-18177-harunaga-la-gi

Harunaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18177
Tên thay thế 2000 QK27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5339688
Viễn điểm quỹ đạo 2.9887124
Độ lệch tâm 0.0823411
Chu kỳ quỹ đạo 1676.0169011
Độ bất thường trung bình 199.68486
Độ nghiêng quỹ đạo 7.83563
Kinh độ của điểm nút lên 156.46132
Acgumen của cận điểm 241.05818
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18177 Harunaga (2000 QK27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18177 Harunaga
30-18177-harunaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)