User Tools

Site Tools


30-18180-irenesun-la-gi

Irenesun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18180
Tên thay thế 2000 QB30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8604703
Viễn điểm quỹ đạo 2.5624411
Độ lệch tâm 0.1587124
Chu kỳ quỹ đạo 1201.2012814
Độ bất thường trung bình 184.59844
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51354
Kinh độ của điểm nút lên 53.51549
Acgumen của cận điểm 218.67777
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18180 Irenesun (2000 QB30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18180 Irenesun
30-18180-irenesun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)