User Tools

Site Tools


30-18182-wiener-la-gi

Wiener
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và P. Kusnirák
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18182
Tên thay thế 2000 QC35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8144737
Viễn điểm quỹ đạo 2.8482951
Độ lệch tâm 0.0059726
Chu kỳ quỹ đạo 1740.1901013
Độ bất thường trung bình 126.42087
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05152
Kinh độ của điểm nút lên 259.00544
Acgumen của cận điểm 172.31384
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18182 Wiener (2000 QC35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 2000 bởi P. Pravec và P. Kusnirák ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18182 Wiener
30-18182-wiener-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)