User Tools

Site Tools


30-18189-medeobaldia-la-gi

Medeobaldia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18189
Tên thay thế 2000 QN82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6068221
Viễn điểm quỹ đạo 2.8011731
Độ lệch tâm 0.0359377
Chu kỳ quỹ đạo 1624.0817397
Độ bất thường trung bình 104.79466
Độ nghiêng quỹ đạo 1.84351
Kinh độ của điểm nút lên 7.42753
Acgumen của cận điểm 137.78811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18189 Medeobaldia (2000 QN82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18189 Medeobaldia
30-18189-medeobaldia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)