User Tools

Site Tools


30-18190-michaelpizer-la-gi

Michaelpizer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18190
Tên thay thế 2000 QY89
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0939276
Viễn điểm quỹ đạo 3.0268434
Độ lệch tâm 0.1821827
Chu kỳ quỹ đạo 1496.4302034
Độ bất thường trung bình 260.02798
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52172
Kinh độ của điểm nút lên 270.23196
Acgumen của cận điểm 149.45139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18190 Michaelpizer (2000 QY89) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18190 Michaelpizer
30-18190-michaelpizer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)