User Tools

Site Tools


30-18191-rayhe-la-gi

Rayhe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18191
Tên thay thế 2000 QL90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6759739
Viễn điểm quỹ đạo 2.8891933
Độ lệch tâm 0.0383132
Chu kỳ quỹ đạo 1695.3944985
Độ bất thường trung bình 144.09123
Độ nghiêng quỹ đạo 3.66571
Kinh độ của điểm nút lên 216.22564
Acgumen của cận điểm 226.26650
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

18191 Rayhe (2000 QL90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18191 Rayhe
30-18191-rayhe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)