User Tools

Site Tools


30-18192-craigwallace-la-gi

Craigwallace
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18192
Tên thay thế 2000 QP90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6596437
Viễn điểm quỹ đạo 2.8940989
Độ lệch tâm 0.0422157
Chu kỳ quỹ đạo 1690.1765530
Độ bất thường trung bình 342.48454
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88173
Kinh độ của điểm nút lên 238.75972
Acgumen của cận điểm 358.26578
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18192 Craigwallace (2000 QP90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18192 Craigwallace
30-18192-craigwallace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)