User Tools

Site Tools


30-18193-hollilydrury-la-gi

Hollilydrury
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18193
Tên thay thế 2000 QT93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0769037
Viễn điểm quỹ đạo 2.8599833
Độ lệch tâm 0.1586181
Chu kỳ quỹ đạo 1416.5542146
Độ bất thường trung bình 178.72658
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04546
Kinh độ của điểm nút lên 237.72879
Acgumen của cận điểm 273.88586
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

18193 Hollilydrury (2000 QT93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18193 Hollilydrury
30-18193-hollilydrury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)