User Tools

Site Tools


30-18196-rowberry-la-gi

Rowberry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18196
Tên thay thế 2000 QY132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9098361
Viễn điểm quỹ đạo 2.6773455
Độ lệch tâm 0.1673161
Chu kỳ quỹ đạo 1268.7391003
Độ bất thường trung bình 134.46344
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44632
Kinh độ của điểm nút lên 35.29570
Acgumen của cận điểm 216.75722
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

18196 Rowberry (2000 QY132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18196 Rowberry
30-18196-rowberry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)