User Tools

Site Tools


30-18235-lynden-bell-la-gi

Lynden-Bell
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18235
Đặt tên theo Donald Lynden-Bell
Tên thay thế 1003 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5942346
Viễn điểm quỹ đạo 3.5804606
Độ lệch tâm 0.1597206
Chu kỳ quỹ đạo 1981.4207679
Độ bất thường trung bình 33.07155
Độ nghiêng quỹ đạo 0.70968
Kinh độ của điểm nút lên 218.25385
Acgumen của cận điểm 262.43158
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

18235 Lynden-Bell (1003 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld phát hiện vào ngày 29 tháng 9, năm 1979 tại Palomar Schmidt plates. Tiểu hành tinh này có chu kỳ quỹ đạo là 5,5 năm và được đặt tên theo tên của nhà thiên văn học Donald Lynden-Bell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18235 Lynden-Bell
30-18235-lynden-bell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)