User Tools

Site Tools


30-18238-frankshu-la-gi

Frankshu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18238
Đặt tên theo Frank Shu
Tên thay thế 1241 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8055143
Viễn điểm quỹ đạo 3.3187563
Độ lệch tâm 0.0838046
Chu kỳ quỹ đạo 1957.1989938
Độ bất thường trung bình 230.68121
Độ nghiêng quỹ đạo 8.80769
Kinh độ của điểm nút lên 4.84136
Acgumen của cận điểm 286.06353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18238 Frankshu (1241 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld.[1] Nó được đặt theo tên astrophysicist Frank Shu.

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 18238 Frankshu
30-18238-frankshu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)