User Tools

Site Tools


30-18240-mould-la-gi

Mould
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18240
Tên thay thế 1317 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1503765
Viễn điểm quỹ đạo 2.7845151
Độ lệch tâm 0.1285010
Chu kỳ quỹ đạo 1415.6955651
Độ bất thường trung bình 47.68131
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57129
Kinh độ của điểm nút lên 15.62396
Acgumen của cận điểm 262.69774
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

18240 Mould (1317 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Úc Jeremy Mould.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18240 Mould
30-18240-mould-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)