User Tools

Site Tools


30-18284-tsereteli-la-gi

Tsereteli
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18284
Tên thay thế 1970 PU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 2.7654629
Cận điểm quỹ đạo 1.6530861
Độ lệch tâm 0.2517516
Chu kỳ quỹ đạo 1199.4245960
Độ bất thường trung bình 185.45421
Độ nghiêng quỹ đạo 4.28281
Kinh độ của điểm nút lên 330.99631
Acgumen của cận điểm 344.31999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

18284 Tsereteli (1970 PU) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện tại Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18284 Tsereteli
30-18284-tsereteli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)