User Tools

Site Tools


30-18286-kneipp-la-gi

Kneipp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18286
Đặt tên theo Sebastian Kneipp
Tên thay thế 1973 UN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0395612
Viễn điểm quỹ đạo 2.7996704
Độ lệch tâm 0.1570723
Chu kỳ quỹ đạo 1374.7320132
Độ bất thường trung bình 347.19154
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27143
Kinh độ của điểm nút lên 48.08269
Acgumen của cận điểm 75.03283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

18286 Kneipp (1973 UN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1973 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18286 Kneipp
30-18286-kneipp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)