User Tools

Site Tools


30-18287-verkin-la-gi

18287 Verkin (tên chỉ định: 1975 TU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 3 tháng 10 năm 1975. Nó được đặt theo tên Boris Ieremievich Verkin, a Ukrainian Soviet physicist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18287 Verkin
30-18287-verkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)