User Tools

Site Tools


30-18292-zoltowski-la-gi

Zoltowski
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ngày 17 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18292
Tên thay thế 1977 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7274981
Viễn điểm quỹ đạo 3.1742587
Độ lệch tâm 0.0756996
Chu kỳ quỹ đạo 1851.5071706
Độ bất thường trung bình 103.12002
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68631
Kinh độ của điểm nút lên 150.46769
Acgumen của cận điểm 305.25380
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18292 Zoltowski (1977 FB) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18292 Zoltowski
30-18292-zoltowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)