User Tools

Site Tools


30-18293-pilyugin-la-gi

18293 Pilyugin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1315.4651750 ngày (3.60 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-18293-pilyugin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)