User Tools

Site Tools


30-18294-rudenko-la-gi

18294 Rudenko (tên chỉ định: 1978 SF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 27 tháng 9 năm 1978. Nó được đặt theo tên Anatolij Afanas'evich Rudenko, a Russian space engineer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18294 Rudenko
30-18294-rudenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)