User Tools

Site Tools


30-18295-borispetrov-la-gi

Borispetrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18295
Tên thay thế 1978 TT7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9639867
Viễn điểm quỹ đạo 3.3650855
Độ lệch tâm 0.2629161
Chu kỳ quỹ đạo 1588.6595129
Độ bất thường trung bình 316.52094
Độ nghiêng quỹ đạo 10.42613
Kinh độ của điểm nút lên 85.17713
Acgumen của cận điểm 256.54123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

18295 Borispetrov (1978 TT7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978, bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18295 Borispetrov
30-18295-borispetrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)