User Tools

Site Tools


30-18301-konyukhov-la-gi

Konyukhov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18301
Tên thay thế 1979 QZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8509918
Viễn điểm quỹ đạo 2.6552276
Độ lệch tâm 0.1784724
Chu kỳ quỹ đạo 1235.2985320
Độ bất thường trung bình 184.30266
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24688
Kinh độ của điểm nút lên 310.30347
Acgumen của cận điểm 30.35572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

18301 Konyukhov (1979 QZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18301 Konyukhov
30-18301-konyukhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)