User Tools

Site Tools


30-18321-bobrov-la-gi

Bobrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18321
Tên thay thế 1982 UQ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9497908
Viễn điểm quỹ đạo 3.4591496
Độ lệch tâm 0.2790489
Chu kỳ quỹ đạo 1624.5075373
Độ bất thường trung bình 240.85315
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32540
Kinh độ của điểm nút lên 24.43492
Acgumen của cận điểm 61.41635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

18321 Bobrov (1982 UQ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18321 Bobrov
30-18321-bobrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)