User Tools

Site Tools


30-18334-drozdov-la-gi

Drozdov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18334
Tên thay thế 1987 RA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9416475
Viễn điểm quỹ đạo 3.1948665
Độ lệch tâm 0.2439824
Chu kỳ quỹ đạo 1503.3362790
Độ bất thường trung bình 32.83368
Độ nghiêng quỹ đạo 4.36530
Kinh độ của điểm nút lên 139.76349
Acgumen của cận điểm 167.00942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

18334 Drozdov (1987 RA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18334 Drozdov
30-18334-drozdov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)