User Tools

Site Tools


30-18335-san-cassiano-la-gi

18335 San Cassiano (tên chỉ định: 1987 SC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 19 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt theo tên the Italian village of San Cassiano, gần Verona.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18335 San Cassiano
30-18335-san-cassiano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)