User Tools

Site Tools


30-18349-dafydd-la-gi

18349 Dafydd (tên chỉ định: 1990 OV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 25 tháng 7 năm 1990. Nó được đặt theo tên Dafydd ap Llywelyn, hoàng tử vương quốc Gwynedd từ năm 1240 đến năm 1246.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18349 Dafydd
30-18349-dafydd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)