User Tools

Site Tools


30-18360-sachs-la-gi

Sachs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18360
Tên thay thế 1990 TF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2239365
Viễn điểm quỹ đạo 3.2486733
Độ lệch tâm 0.1872483
Chu kỳ quỹ đạo 1653.2752899
Độ bất thường trung bình 1.70931
Độ nghiêng quỹ đạo 8.28975
Kinh độ của điểm nút lên 225.25804
Acgumen của cận điểm 94.57254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18360 Sachs (1990 TF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18360 Sachs
30-18360-sachs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)