User Tools

Site Tools


30-18365-shimomoto-la-gi

Shimomoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18365
Tên thay thế 1990 WN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8989982
Viễn điểm quỹ đạo 3.1292720
Độ lệch tâm 0.0381990
Chu kỳ quỹ đạo 1911.3600410
Độ bất thường trung bình 302.53376
Độ nghiêng quỹ đạo 11.14846
Kinh độ của điểm nút lên 57.79244
Acgumen của cận điểm 165.26930
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

18365 Shimomoto (1990 WN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18365 Shimomoto
30-18365-shimomoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)