User Tools

Site Tools


30-18368-flandrau-la-gi

Flandrau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18368
Tên thay thế 1991 GZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8221684
Viễn điểm quỹ đạo 2.0329314
Độ lệch tâm 0.0546712
Chu kỳ quỹ đạo 977.4777187
Độ bất thường trung bình 176.73898
Độ nghiêng quỹ đạo 23.79017
Kinh độ của điểm nút lên 48.30726
Acgumen của cận điểm 106.18268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18368 Flandrau (1991 GZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18368 Flandrau
30-18368-flandrau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)