User Tools

Site Tools


30-18376-quirk-la-gi

Quirk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18376
Tên thay thế 1991 SQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0855955
Viễn điểm quỹ đạo 3.3612265
Độ lệch tâm 0.2341973
Chu kỳ quỹ đạo 1641.6032609
Độ bất thường trung bình 243.35006
Độ nghiêng quỹ đạo 10.47929
Kinh độ của điểm nút lên 38.91898
Acgumen của cận điểm 322.72524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18376 Quirk (1991 SQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18376 Quirk
30-18376-quirk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)