User Tools

Site Tools


30-18396-nellysachs-la-gi

Nellysachs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18396
Đặt tên theo Nelly Sachs
Tên thay thế 1992 SN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9467450
Viễn điểm quỹ đạo 2.8337002
Độ lệch tâm 0.1855382
Chu kỳ quỹ đạo 1349.7580896
Độ bất thường trung bình 37.91250
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97360
Kinh độ của điểm nút lên 126.56537
Acgumen của cận điểm 298.42902
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

18396 Nellysachs (1992 SN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

Tiểu hành tinh đặt tên theo Nelly Sachs (1891–1970) lyric poet và dramatist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18396 Nellysachs
30-18396-nellysachs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)