User Tools

Site Tools


30-18426-maffei-la-gi

Maffei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Colzani và G. Ventre
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18426
Đặt tên theo Paolo Maffei
Tên thay thế 1993 YN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9642100
Viễn điểm quỹ đạo 2.7947476
Độ lệch tâm 0.1745209
Chu kỳ quỹ đạo 1340.6678291
Độ bất thường trung bình 323.41297
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83506
Kinh độ của điểm nút lên 254.29195
Acgumen của cận điểm 203.11881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

18426 Maffei (1993 YN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1993, bởi E. Colzani và G. Ventre ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18426 Maffei
30-18426-maffei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)