User Tools

Site Tools


30-18449-rikwouters-la-gi

Rikwouters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18449
Đặt tên theo Rik Wouters
Tên thay thế 1994 PT19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5777273
Viễn điểm quỹ đạo 3.6546081
Độ lệch tâm 0.1727893
Chu kỳ quỹ đạo 2009.2300681
Độ bất thường trung bình 199.14034
Độ nghiêng quỹ đạo 1.84858
Kinh độ của điểm nút lên 182.25059
Acgumen của cận điểm 124.28716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

18449 Rikwouters (1994 PT19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18449 Rikwouters
30-18449-rikwouters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)