User Tools

Site Tools


30-18460-peckov-la-gi

18460 Pecková là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1486.7112790 ngày (4.07 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1995 và được đặt tên sau tên Czech mezzo-soprano Dagmar Pecková.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18460-peckov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)