User Tools

Site Tools


30-18462-ricc-la-gi

18462 Riccò là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1804.5564147 ngày (4.94 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-18462-ricc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)