User Tools

Site Tools


30-18493-demoleon-la-gi

18493 Demoleon (provisional designation: 1996 HV9) là thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, và là một hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở the Đài thiên văn La Silla, Chile ngày 17 tháng 4 năm 1996. Nó được đặt theo tên Demoleon, một nhân vật thần thoại đã bị bởi Achilles dùng giáo đâm trong chiến tranh thành Troia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18493 Demoleon
30-18493-demoleon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)