User Tools

Site Tools


30-18497-nev-zice-la-gi

18497 Nevězice là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1256.7356668 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 6 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-18497-nev-zice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)