User Tools

Site Tools


30-18498-cesaro-la-gi

Cesaro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 22 tháng 6 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18498
Tên thay thế 1996 MN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9370603
Viễn điểm quỹ đạo 2.6028403
Độ lệch tâm 0.1466508
Chu kỳ quỹ đạo 1249.1740270
Độ bất thường trung bình 148.94188
Độ nghiêng quỹ đạo 5.94062
Kinh độ của điểm nút lên 263.62664
Acgumen của cận điểm 49.30221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

18498 Cesaro (1996 MN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 6 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18498 Cesaro
30-18498-cesaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)