User Tools

Site Tools


30-18505-caravelli-la-gi

18505 Caravelli
Tên
Tên Caravelli
Tên chỉ định 1996 PG5
Phát hiện
Ngày phát hiện 9 tháng 8 năm 1996
Nơi phát hiện Osservatorio San Vittore
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1258997
Bán trục lớn (a) 2.2377862 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9560496 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5195228 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.17381°
Kinh độ (Ω) 190.42025°
Acgumen (ω) 63.17304°

18505 Caravelli là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.955302 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1258997 và chu kỳ quỹ đạo là 1222.7180193 ngày (3.35 năm).[1]

Cailletet có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.91277769 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 4.17381°.

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996.

Nó được đặt theo tên Vito Caravelli, a professor thuộc Toán học.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2008. 
30-18505-caravelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)