User Tools

Site Tools


30-18510-chasles-la-gi

Chasles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18510
Đặt tên theo Michel Chasles
Tên thay thế 1996 SN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2975890
Viễn điểm quỹ đạo 3.0267410
Độ lệch tâm 0.1369472
Chu kỳ quỹ đạo 1586.5394468
Độ bất thường trung bình 19.93748
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78711
Kinh độ của điểm nút lên 44.69476
Acgumen của cận điểm 170.07299
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

18510 Chasles (1996 SN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18510 Chasles
30-18510-chasles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)