User Tools

Site Tools


30-18531-strakonice-la-gi

Strakonice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18531
Đặt tên theo Strakonice
Tên thay thế 1996 XM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6807637
Viễn điểm quỹ đạo 2.7427685
Độ lệch tâm 0.2400807
Chu kỳ quỹ đạo 1201.4542001
Độ bất thường trung bình 262.87718
Độ nghiêng quỹ đạo 5.00979
Kinh độ của điểm nút lên 82.64050
Acgumen của cận điểm 249.14032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18531 Strakonice (1996 XM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1996 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18531 Strakonice
30-18531-strakonice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)