User Tools

Site Tools


30-18542-broglio-la-gi

Broglio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Testa và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18542
Tên thay thế 1996 YP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4155486
Viễn điểm quỹ đạo 2.7488136
Độ lệch tâm 0.0645317
Chu kỳ quỹ đạo 1515.5786328
Độ bất thường trung bình 78.82774
Độ nghiêng quỹ đạo 14.99883
Kinh độ của điểm nút lên 63.76902
Acgumen của cận điểm 180.37260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

18542 Broglio (1996 YP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1996 bởi A. Testa và F. Manca ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18542 Broglio
  • Citations of asteroids discovered ở Sormano Astronomical Observatory
30-18542-broglio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)