User Tools

Site Tools


30-18548-christoffel-la-gi

Christoffel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18548
Tên thay thế 1997 AN12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4717327
Viễn điểm quỹ đạo 2.6799691
Độ lệch tâm 0.0404209
Chu kỳ quỹ đạo 1510.0089053
Độ bất thường trung bình 176.18151
Độ nghiêng quỹ đạo 7.37758
Kinh độ của điểm nút lên 205.65289
Acgumen của cận điểm 325.82403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

18548 Christoffel (1997 AN12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18548 Christoffel
30-18548-christoffel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)