User Tools

Site Tools


30-18555-courant-la-gi

Courant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18555
Đặt tên theo Richard Courant
Tên thay thế 1997 CN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7338036
Viễn điểm quỹ đạo 2.9366116
Độ lệch tâm 0.0357660
Chu kỳ quỹ đạo 1743.7159022
Độ bất thường trung bình 198.59547
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24851
Kinh độ của điểm nút lên 332.88699
Acgumen của cận điểm 101.89323
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

18555 Courant (1997 CN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18555 Courant
30-18555-courant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)