User Tools

Site Tools


30-18556-battiato-la-gi

Battiato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18556
Đặt tên theo Franco Battiato
Tên thay thế 1997 CC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0177845
Viễn điểm quỹ đạo 3.0924911
Độ lệch tâm 0.0122264
Chu kỳ quỹ đạo 1950.4939707
Độ bất thường trung bình 210.06297
Độ nghiêng quỹ đạo 10.14157
Kinh độ của điểm nút lên 125.19638
Acgumen của cận điểm 203.54542
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

18556 Battiato (1997 CC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1997 bởi P. Sicoli và F. Manca ở Sormano.

Tiểu hành tinh được đặt tên để vinh danh ca-nhạc sĩ người Ý Franco Battiato.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 18556 Battiato
30-18556-battiato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)