User Tools

Site Tools


30-18560-coxeter-la-gi

Coxeter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18560
Đặt tên theo Harold Scott MacDonald Coxeter
Tên thay thế 1997 EO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5918555
Viễn điểm quỹ đạo 3.7193981
Độ lệch tâm 0.1786559
Chu kỳ quỹ đạo 2047.5140421
Độ bất thường trung bình 227.06899
Độ nghiêng quỹ đạo 9.27665
Kinh độ của điểm nút lên 329.18394
Acgumen của cận điểm 324.99191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

18560 Coxeter (1997 EO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18560 Coxeter
30-18560-coxeter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)