User Tools

Site Tools


30-18567-segenthau-la-gi

Segenthau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Stoss
Nơi khám phá Starkenburg Observatory
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18567
Tên thay thế 1997 SS4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5953315
Viễn điểm quỹ đạo 2.9633127
Độ lệch tâm 0.0661998
Chu kỳ quỹ đạo 1692.4145603
Độ bất thường trung bình 149.83161
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35612
Kinh độ của điểm nút lên 241.98644
Acgumen của cận điểm 78.23814
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

18567 Segenthau (1997 SS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997 ở Starkenburg Observatory, Heppenheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 18567 Segenthau
30-18567-segenthau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)